English   |   Français
Home
Intro
About us
Produkter
Partner
 
  MICROTHERM
  Extranet
 
Home > About us

   

About us

Promat International NV är del av Etexkoncernen, en global organisation med över 12 500 anställda och med närvaro i över 38 länder. Promat är marknadsledande av passivt brandskydd och högtemperaturisolering.Promat International NV har försäljningskontor, fabriker och verkstäder världen runt, och utgör _ ett globalt nätverk med särskilda kunskapscenter för brandskydd och högtemperaturisolering. I Promats forsknings- och teknikcenter utvecklas material och konstruktioner som är brand- och värmeresistenta.Klicka på bilden för att se videon
HÖGTEMPERATURISOLERING

Avdelningen för högtemperaturisolering på Promat International NV tillhandahåller ett omfattande urval av material som erbjuder lösningar på tillämpningar för högtemperaturisolering inom alla områden inom industrin. Med ett temperaturomfång från 100 °C upp till 1 800 °C, kan dessa kvalitetsprodukter användas tillsammans med värme- och elapplikationer. Promat har fastställt normer globalt inom industrin för aluminium, eldfasta produkter, kraftproduktion, rymd, metallurgi, stålproduktion, kärnkraft och glastillverkningsindustrin och vi erbjuder våra _ erfarenheter till hjälp när du ska besluta dig för rätt produkt vid värme- och elapplikationer inom högtemperaturisolering.

MER ÄN HÖGTEMPERATURISOLERING

Ansvarsfulla beslutsfattare förlitar sig på Promat runt om i världen.

Kundfrågor visar oss varför. Användare uppskattar den höga kvaliteten på tekniken för högtemperaturisolering, den friheten inom konstruktion vad gäller design och den optimala säkerhet som finns i våra system och produkter samt vårt fullständigt heltäckande servicepaket för högtemperaturisolering.

Fler av Promats fördelar i korthet:

  1. Flexibla utprovade och testade lättviktskonstruktionssystem av mineralullsbaserade eller keramiska fibrer upp till 1 600 °C  
  2. Kompletta skydd för torkmaskiner, maskiner och anläggningar tillverkade av kombinationselement, formskurna och färdiga att montera
  3. Enkel och säker installation med de snabbaste installationstiderna någonsin
  4. Många konstruktionsvariationer och detaljerade lösningar på standardbasis
  5. Viktminskning upp till 75 procent vid en jämförelse med konventionella system
  6. Vacuumformade delar av mineralullsbaserade eller keramiska fibrer för konstruktion av anläggningar, maskinkonstruktioner och för aluminiumindustrin
  7. Effektivt på grund av produktinnovativa lösningar
  8. Omfattande användarsupport genom Promats service över hela världen.
  9. Promats expertis finns tillgänglig för dig, när som helst, kostnadsfritt.

Säkerhet, till och med under bearbetning

Vid hantering och bearbetning av Promats produkter, se till att följa lagkrav för arbetarskydd, särskilt när damm frigörs. _ Vi rekommenderar i allmänhet dammavskiljning vid arbete med våra produkter.

För vidare information fråga Skandinaviska IFAB Isolering AB.